Balans tussen controle en vertrouwen

Een interview met Hélène Pragt

Continu verbeteren

“Bij Vesteda maken we een omslag naar een “High Performance Organisatie”. HPO’s behalen wetenschappelijk bewezen significant betere resultaten dan de beste presterende organisaties in de branche. HPO’s werken continu aan vijf aspecten: de kwaliteit van management, continu verbeteren en vernieuwen, lange termijn gerichtheid, kwaliteit van medewerkers en openheid en actiegerichtheid. We hebben een nulmeting gedaan en op basis daarvan een aantal projecten gedefinieerd die ons moeten helpen verder te verbeteren. Door de hele organisatie heen hebben we verbetercoaches aangesteld om dit programma te implementeren, het verbeterpotentieel scherp te krijgen en prioriteiten te stellen. Een mooie overkoepelende aanpak waarbij je het elke dag een stukje beter kunt doen; iedere Vesteda medewerker moet “continu verbeteren” in de genen krijgen.”

 

“Onder andere onze ICT moet ons ondersteunen bij het realiseren van deze doelstellingen. Historisch komen we uit een omgeving met verschillende systemen en veel interfaces, met behoorlijk wat overgangs- en overdrachtmomenten in de keten. Daar willen we vanaf. Bij onze selectie willen we naar een systeem waarin we alles slechts één keer hoeven vast te leggen.

Eenmalig vastleggen

“Controllers moeten tegenwoordig ín het veld staan, echt weten hoe de business werkt en niet alleen langs de zijlijn staan en kritische vragen stellen. Nee, ze moeten ook hun bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken. Zeker in tijden van transformatie en grote veranderingen, zoals we nu meemaken. Voor onze branche – de vastgoedsector, en meer in het bijzonder het woningvastgoed – geldt dat zeker. Die is de laatste tijd enorm in beweging. De verkoopprijzen in bijvoorbeeld Amsterdam stijgen sterk, de huurprijzen ontwikkelen zich snel. In de financiële functie moet je mee met die dynamiek.”

Controle & Vertrouwen

“Wat ik belangrijk vind, is dat in de financiële functie een balans is tussen controle en vertrouwen. We proberen verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie te leggen. Daar hoort een vorm van autonomie bij, waar medewerkers operationeel mee uit de voeten kunnen. Niet overal toestemming voor vragen, wel processen zó inregelen dat er snel inzicht te krijgen is in besluiten. In het dagelijkse businessproces moet de prioriteit liggen bij continu sturen en bijsturen waar nodig. Dat is echt een shift die we maken, zeker ook voor de financiële functie.”

Relevant

Verantwoorden is nog steeds relevant, maar we willen daar niet te veel tijd aan kwijt zijn. We kenden een situatie waarin veel vooraf werd gecontroleerd, met vier- en zelfs zes-ogen principes. Met veel financiële verantwoordingsrapportages. Nu krijgen de operationele kpi’s een veel prominentere plaats in de rapportages. Als er in de verantwoording verrassingen zitten, hebben we iets niet goed  gedaan, zeg ik altijd.

Maatschappelijke doelstellingen

“Hoewel we een commerciële woningbelegger zijn en dus anders opereren dan een corporatie, hebben we wel degelijk maatschappelijke doelstellingen. Vandaar dat we ook sturen op corporate social responsibility. Duurzaamheid van onze woningen weegt zwaar, waarbij we investeren in het verbeteren van de energielabels van onze woningen en verminderen van onder meer CO2. Met een mooie portefeuille aan woningen in het middensegment hebben we rekening te houden met drie groepen stakeholders: onze participanten, onze medewerkers en niet in de laatste plaats onze huurders.

Onze businessdoelstelling gaat verder dan het financiële rendement. Dit betekent continu balanceren tussen financiële en niet-financiële doelstellingen. Tussen enerzijds een sterk, vooral lange termijn financieel rendement, en anderzijds op korte termijn zaken als gezonde woningen en een goede leefomgeving voor onze huurders en tevreden medewerkers. Het gaat om veel meer dan de cijfertjes. Uiteindelijk gaat het er om dat alle stakeholders vrolijker worden.”

Naam

Hélène Pragt

Geboortejaar

1966

Functie

Sabbatical

Wilde worden

Piloot, maar dat kon destijds niet als je een bril had

Inspiratie

Heb een aantal personen die op verschillende fronten inspireren en beïnvloeden

kies een nieuw artikel