‘Het werk zelf staat niet los van duurzame inzetbaarheid

Een interview met Annet de Lange

“Duurzame inzetbaarheid beperken tot de oudere doelgroep is echt uit den boze, dat slaat helemaal nergens op. Dat is een stereotiep idee, want het gaat echt om de hele levensloop: jongeren, mensen van middelbare leeftijd en ouderen.”

“Wat ik merk is dat werkgevers toch te simpel denken over het thema duurzame inzetbaarheid. Dat ze zeggen: we zetten wat dingen op intranet en dan moet het wel goed komen. De ervaring is dat het zo niet werkt. Je moet echt implementatie-instrumenten hebben en een implementatievisie. Om draagvlak te creëren is het goed om een werkgroep van stakeholders in te stellen. Duurzame inzetbaarheid overlaten aan de HR-manager is niet voldoende. Ik geloof best dat er dan iets leuks ontstaat, een plan of een voorbeeldinstrument, maar je kunt het niet goed managen. Iemand introduceert bijvoorbeeld een wandellunch. Zoiets wordt met veel lof ontvangen en heeft ook even effect, maar wanneer de HR-manager van functie verandert of de organisatie verlaat, sneuvelen de initiatieven.”

“Door een werkgroep of taskforce met vertegenwoordigers vanuit elke stakeholdersgroep in je organisatie krijg je borging op verschillende niveaus. Stakeholders zijn bijvoorbeeld professionals, leidinggevenden, een HR-manager en iemand uit de or. Het is ook slim om daar iemand uit je kwetsbare groepen bij te hebben. Vanuit HR heb je data beschikbaar over ieders werkvermogen, waardoor je weet welke groepen dat zijn. Bij werkvermogen gaat het om het willen en kunnen, fysiek en mentaal, doorwerken in je huidige of toekomstige baan. Gezondheid, competenties, normen en waarden en het werk zelf spelen daarin mee. Het werk zelf staat niet los van duurzame inzetbaarheid. Vaak denkt men dat wel, maar het is juist een van de belangrijkste onderdelen om duurzame inzetbaarheid optimaal te krijgen of te houden.”

“Bij werkvermogen gaat het om het willen en kunnen, fysiek en mentaal, doorwerken in je huidige of toekomstige baan.”

De toekomst van HR inspiratie van 10 experts!

Bekijk de whitepaper

Prachtige parels

“Het grootste manco vind ik implementatiekennis. Er zijn prachtige theoretische modellen en in de praktijk zie ik ook prachtige parels. Maar we moeten met elkaar nog veel meer kennis ontwikkelen over hoe je duurzame inzetbaarheid implementeert op verschillende niveaus, bij verschillende gebruikers en doelgroepen en welke typen instrumenten daarbij het meest effectief zijn op welke uitkomst, bijvoorbeeld werkvermogenverbetering. De wetenschappelijke kant van implementatie is feitelijk een soort woestijn. Hoe goed weten we nu eigenlijk wat er moet gebeuren, wanneer en door wie? Daar ligt wel een uitdaging.”

Bal

“Vanuit het lectoraat Human Resource Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben we onderzoek gedaan naar werkvermogen van verschillende medewerkers. Gemiddeld gezien gaat het in Nederland met alle generaties vrij goed. Het gaat dan om mensen die daadwerkelijk aan het werk kunnen. Alleen is er altijd zo’n beetje rond de 10, 11 procent die een matig tot slecht werkvermogen heeft. In vrijwel elke organisatie zie je datzelfde percentage terugkomen. Deze groep – die gaat over alle leeftijdsgroepen heen – brengt risico’s op productiviteitsverlies met zich mee en heeft aandacht nodig. Je kunt er met preventiebeleid en goed werkgeverschap voor zorgen dat je die 11 procent terugschroeft naar 4 of 5 procent. Dat scheelt heel veel kosten, maar dat dringt nog niet zo goed door. Daar ligt de bal toch echt bij de werkgever.”

Video: de verrassende waarheid over wat ons motiveert

Vergeet alles wat u weet over hoe u mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer.

Naam

Annet de Lange

Geboortejaar

1977

Functie

Lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Visiting Professor aan de universiteit van Stavanger

Was eerst

Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit

Auteur van

Een leven lang inzetbaar

Inspiratie

Mensen die laten zien dat je betaald en onbetaald werk op een betekenisvolle manier kunt verbinden met elkaar

kies een nieuw artikel