‘Spp is geen HR-feestje, maar een lijnfeestje

Een interview met Marleen Kukler

“Met een goede strategische personeelsplanning weet een organisatie wat er in de toekomst nodig is aan mensen. Een bedrijf dat daar goed inzicht in heeft, is een aantrekkelijke werkgever en kan de talenten die er zijn het beste verleiden.”

Subjectief

“Strategische personeelsplanning moet je altijd starten met een vlootschouw. Voor de vlootschouw moet je allereerst bedenken welke criteria je hanteert. Zijn dat alleen harde criteria als productiviteitscijfers en opbrengsten of zijn dat ook zachte criteria over bijvoorbeeld de samenwerking, dus de toegevoegde waarde van een medewerker voor zijn manager? Dat is zeer subjectief, maar laten we eerlijk zijn: een medewerker met wie het prettig samenwerken is, gun je vaker iets. De interactie tussen manager en medewerker is bovendien medebepalend voor de mogelijkheden van die medewerker. Bij voorkeur zou ik een mix maken van harde en zachte criteria, maar ik zou me wel beperken. Meer dan acht criteria moet je niet hebben.”

Hectiek

“Vooruitkijken is heel lastig. Spp krijgt van managers, en dan vooral middelmanagers, vaak niet zoveel aandacht. Het is wel de uitdaging van HR om die planning samen met de lijn te doen. Spp is geen HR-feestje, maar een lijnfeestje. HR moet er enerzijds voor zorgen dat de top het belangrijk vindt en dat het daar gedragen wordt. Maar de managers zijn degenen die hun medewerkers kennen en zich een beeld moeten gaan vormen van de komende jaren. Niet alleen de dagelijkse hectiek telt, maar ook de dag dáárna en dáárna.”

“HR heeft een leidende rol om het management in scenario’s te laten denken. Wat zijn mogelijke scenario’s en wat betekenen die? Wat heb je op zo’n moment dan echt nodig om de organisatie te verbeteren? Wat betekent het voor het behoud van mensen en de in- en uitstroom? Een goede hulp daarbij is om managers te vragen: ‘zijn er in het verleden zaken geweest waar je tegenaan liep en waarop je beter voorbereid had willen zijn?’ Van het verleden ga je naar het heden en dan naar de toekomst. Dit proces kan helpen om de bewustwording te vergroten.”

Technische exercitie

“Wanneer je spp koppelt aan duurzame inzetbaarheid voorkom je dat het een technische exercitie blijft. Het helpt enorm in het verbeteren van de flexibiliteit van je organisatie wanneer mensen zich zorgen gaan maken over hun duurzame inzetbaarheid. Als je het niet alleen hebt over vandaag, maar ook over hoe iemand morgen en overmorgen gaat bijdragen aan de organisatie en hoe de organisatie gaat bijdragen aan de persoonlijke doelstellingen, dan krijg je heel andere gesprekken.”

Concreet maken

“Deze gesprekken helpen de manager om concreet te worden over de verschillende mogelijke scenario’s. Als daaruit naar voren komt dat bijvoorbeeld 10 tot 15 procent van de populatie binnen nu en twee jaar wil vertrekken omdat het werk niet uitdagend genoeg is, dan betekent dat in ieder geval iets voor de instroom. Maar denk ook aan de jonge vader die zijn verantwoordelijkheid voelt en zijn ambities een paar jaar in de ijskast wil zetten. Die gaat andere keuzes maken. Het is dan afhankelijk van de organisatie waar hij werkt, of er dan nog wel een toekomst voor hem ligt.”

Naam

Marleen Kukler

Geboortejaar

1971

Functie

HR-manager bij Cegeka

Was eerst

Strategisch HR Business Partner

Inspiratie

Collega’s en vakgenoten om het vak mee uit te diepen en erover te praten

kies een nieuw artikel