‘Strategische personeelsplanning moet niet een private hobby van HR zijn’

Een interview met Gerard Evers

“Waar HR op het gebied van strategische personeelsplanning winst kan behalen, is op de techniek. Scenarioanalyse maakt deel uit van die techniek.”

Dooddoener

“Strategische personeelsplanning is zo moeilijk als je het zelf wilt maken. Belangrijk is het onderscheid in drie aspecten: de data die je gebruikt, het product, ofwel de tools of instrumenten, en het proces, dus de manier waarop je het inricht, organiseert en borgt in je organisatie. Voor elk van de drie aspecten zijn meerdere soorten en varianten denkbaar, van heel eenvoudig tot heel gecompliceerd. Soms zeggen organisaties tegen mij dat spp vooral praktisch moet zijn. Dat is een beetje een dooddoener want praktisch kan het bijvoorbeeld ook een aan- en uitknop van flexibele arbeidskrachten zijn en zoiets zou ik niet willen stimuleren. Je moet er aan de voorkant toch wel behoorlijk in durven investeren, maar dan heb je er ook jaren plezier van.”

Onzekerheid

“Scenarioanalyse hoort bij de instrumenten, tot de techniek om te plannen hoeveel mensen je over drie tot vier jaar nodig zult hebben als organisatie. Wat je doet met scenarioanalyse is strategisch plannen onder onzekerheid. Wat is het effect als dit gebeurt of dat gebeurt? De belangrijkste variabelen gebruik je daarbij in een scenariomodel en zo kun je diverse mogelijke toekomsten in beeld brengen. Je kunt de toekomst niet voorspellen zeg ik altijd, maar je kunt je er wel een voorstelling van maken.”

Schaken

“Waar het om gaat, is dat je een soort vaardigheid ontwikkelt om te denken in termen van onzekerheden en hoe je daar dan vat op kunt krijgen. Als je vier scenario’s ontwikkelt is de kans dat een van deze vier exact uitkomt natuurlijk erg klein. Maar ze geven belangrijke mogelijke richtingen aan. Scenario’s komen altijd van buiten en worden gestuurd door het gedrag van de consument, de markt, het beleid van de overheid, kwaliteitseisen van een zorgverzekeraar en noem maar op. Ik vergelijk het wel eens met schaken. Als je niet zelf aan zet bent, kun je denken: ik zie wel. Maar je kunt ook gaan nadenken wat de mogelijke zetten van je tegenstander zijn en welke tegenzet jij dan zou doen. De lijnmanagers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor strategische personeelsplanning. Het moet niet een private hobby van HR zijn, want dan loop je het risico dat je antwoorden gaat geven op vragen die niet gesteld zijn. In de best geslaagde pilots die ik heb gedaan, was de lijn altijd nadrukkelijk aanwezig.”

Bijstellen

“Het grote voordeel van het werken met scenario’s is dat je snel kunt bijstellen als een ontwikkeling toch wat meer naar links of rechts gaat dan je dacht. Je hebt je scenario’s ontwikkeld op basis van de kennis van dit moment en wat je in de organisatie met elkaar bediscussieerd hebt. Je houdt vervolgens bij hoe betrouwbaar je inschattingen van de buitenwereld zijn geweest. Die kunnen niet helemaal correct zijn, maar je hoeft niet weer helemaal bij nul te beginnen als er iets verandert. Je hebt in ieder geval alvast nagedacht over de in jouw ogen belangrijkste ontwikkelingen, waarvoor je dan ook al een plannetje in de kast hebt liggen.”

Naam

Gerard Evers

Geboortejaar

1954

Functie

Directeur Euro-HRM

Was eerst

Hoogleraar Human Capital Valuation aan de Universiteit van Tilburg

Auteur van

Strategische personeelsplanning & HR Analytics

Inspiratie

De arbeidseconoom Edward Lazear, omdat hij zich op een wat droge economische manier bezighoudt met allerlei rationele processen als het gaat om arbeid en organisaties
Heeft een hekel aan: Mensen die met onterechte argumenten komen

kies een nieuw artikel