Van data naar inzicht naar intelligentie

Een interview met Daniël Kram 

“Big data en aanverwante business intelligence technologieën zijn krachtige tools en voor Graydon zelfs corebusiness; we verzamelen, verwerken, creëren en bewerken data tot advies aan uiteenlopende partijen. Over betalingsgedrag bijvoorbeeld, op basis van gedeponeerde jaarrekeningen of recente trends binnen de branche waarin onze klanten actief zijn. Maar we adviseren ook op het gebied van risk & compliancy marketing services en incasso.

“We zoeken naar ontwikkelingen in diverse big data sources en zetten die om in diverse inzichten. Dat levert interessante inzichten op voor onze klanten. Zo hebben we onlangs een analyse gemaakt over faillissementen in relatie tot de samenstelling van de board. Welk karakter heeft een failliet bedrijf, hoe ziet de boardstructuur er uit, wat is de verhouding man-vrouw? Daar kwam onder meer uit dat als een boardmember van een failliet bedrijf aan de slag gaat bij een nieuw bedrijf, de kans tien keer zo groot is dat het volgende bedrijf ook failliet gaat.”

s-marketing

“Veel bedrijven maken al gebruik van big data. Tot de betere en bekendste voorbeelden horen Coolblue en Bol.com. Zij maken gebruik van “s-marketing”; het integreren van marketing en sales. Ze kijken naar het historische aankoopbedrag en proberen door middel van statistieken de klant opnieuw klant te laten worden, door relevante producten aan te bieden. Gaat het over zakelijke dienstverlening, dan kijkt een bedrijf bijvoorbeeld naar hoe de klant z’n functie beter kan uitoefenen, kosten kan reduceren of een opportunity in de omzetlijn ontdekt. Zelf hebben we daar bijvoorbeeld een product op ontwikkeld dat met data-analyse tot verbetering van leadgeneratie leidt. De database van onze klanten en het gedrag van hun websitebezoekers verrijken wij met gegevens over solvabiliteit, liquiditeit, trend- en brancheanalyses en namen van eventuele prospects. Op basis daarvan maken wij lijsten van solvabele prospects, waar mogelijk additionele business in zit voor onze klant.

Betrouwbaar

Bij big data gaat het niet alleen om betrouwbare data, maar ook om de hoeveelheid. Zouden wij in de advisering over creditmanagement onze beslissingen baseren op de betalingservaringen van één bron, dan zouden we een bedrijf mogelijk in een beter of slechter daglicht stellen dan gerechtvaardigd is. Maar gaat het over (honderd)duizend databronnen en beïnvloedt één daarvan het geheel negatief, dan kun je toch een trend ontdekken en sluit je excessen uit. Het systeem bevat dusdanige intelligentie om deze uitkomsten te wegen: dit hier is een eenmalige vertraagde betaling, maar kijkend naar de betalingen over de laatste twaalf maanden zien we dat deze klant of deze industrie een keurige betaler is.”

Slim gebruik

“Aan ruwe data kan iedereen komen. Bij slim gebruik van big data gaat het om het geven van het juiste inzicht op het juiste moment. Als we het weer van gisteren voorspellen is dat niet meer relevant. Als we het weer echter kunnen voorspellen tussen nu en een uur, of we kunnen aangeven dat het gaat stormen, kunnen verzekeraars daarmee bepaalde risicomodellen initiëren om schades te voorkomen. Daarmee hebben ze een voorsprong op concurrenten.

Voor financials en in het bijzonder controllers telt de stap van data naar informatie, en van informatie naar de juiste inzichten. Daarmee kunnen we het management triggeren om actie te ondernemen. Het is dan wel zaak dat ze weten waar ze het over hebben en wat er speelt in de business. Alleen met die wetenschap kunnen ze intern of extern een beter besluitvormings- en beslissingsmodel ontwikkelen.”

Stokpaardjes

Rolling forecast is een van onze stokpaardjes: vooruit kijken met de business, toekomstige situaties voorspellen, scherp beeld krijgen van issues die zich voordoen binnen korte of lange termijn. Heb je die goed in het vizier dan kun je de juiste actie initiëren en de business challenges glad strijken.

Het geeft mij als professional altijd enorme voldoening als wij accuraat hebben geforecast en als blijkt dat we de juiste acties hebben ondernomen, ter verbetering van de business.”

Naam

Daniël Kram

Geboortejaar

1981

Functie

Bedrijfseconoom, director group controlling

Wilde worden

Binnenhuisarchitect

Inspiratie

Mijn vrouw vanwege haar doorzettingsvermogen

kies een nieuw artikel